STYRET

Styret består i dag av kommandanten på Akershus festning, en representant oppnevnt av henholdsvis Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og Akershus Slotts Venner. I tillegg oppnevner Forsvarsdepartementet styreleder.

 

Styret består i dag av følgende:
Anne Christine Kroepelien,
styreleder
Kommandant ved Akershus festning, Trond Kotte
Per Anders Fewang
, Forsvarsdepartementet
Knut Magne Ore, Akershus Slotts Venner
David Halvorsen, Forsvarsbygg