Innrammet av høye kastanjetrær og festningsverk ligger Karpedammen scene som en perle i Oslos grønne hjerte. Utescenen er unik i sitt slag og ligner ikke noe annet i byen.

Det er Akershus festning for Kunst og Kultur som står for driften av Karpedammen scenen.

Har du et arrangement du mener passer til Karpedammen scene, ta kontakt med oss på post@sakk.no.