PROGRAM FOR
JUL PÅ AKERSHUS FESTNING
1.- 2.DESEMBER

Karpedammen
kulturarena