SPRÅK- OG KULTURFESTIVALEN / THE LANUGAGE AND CULTURE FESTIVAL

I vårt land Norge bor det mennesker fra 125 land. Vi har et stadig voksende og pulserende kulturliv og vi håper at kulturlivet vil bli en nøkkelressurs i tiden fremover. Hensikten med Språk- og Kulturfestivalen som arrangeres for niende gang i år, er å samle mennesker med ulik bakgrunn, og slå ring rundt kulturmangfoldet. Språk- og Kulturfestivalen har som mål at forskjellige etniske grupper, ved hjelp av sitt språk og sin kultur, blir bedre kjent med hverandre.

Språk- og Kulturfestivalen er en todelt festival. Den første delen er en konkurranse for barn og unge i alder 12-17 år. Elevene kan delta i ulike kategorier; sang, dikt, instrument, sceneopptreden, kortfilm, teater, animasjon, tekstkomposisjon, billedkunst, folkedans, m.m. Alle deltagere går først gjennom en semifinale, så en Norges finale som resulterer i deltagelse i den store internasjonale finalen i Europa. Den andre delen er en kulturell del som består av kulturelle innslag fra barn, unge og voksne i alle aldre, som framføres på scenen. Vi inviterer musikere, band, folkedansgrupper o.l. fra ulike nasjoner til festivalen for å gjenspeile ulike kulturer på felles plattform. Vi inviterer også skoler, kulturskoler, lag, foreninger og organisasjoner til å ha kulturstand under festivalen. 

Språk- og Kulturfestivalen er et åpent arrangement, og alt arbeid som kommer til syne i forbindelse med festivalen er en stor innsats av engasjerte frivillige, som bidrar med et viktig arbeid på sitt felt.

The Language and Culture Festival aims to bring different ethnic groups together and make them get to know each other through their own language and their own culture. During the festival you can enjoy various cultural performances and sample food from different parts of the world.

Når / When:
Lørdag 9. mai kl. 12.00 – 18.00 / Saturday 9th May 12 noon – 6pm 

Hvor / Where:
Karpedammen / by the Carp Pond

Mer info:
www.sprakogkultur.no og www.turkceolimpiyatlari.org