Nye åpningstider på Akershus festning

F.o.m 1. oktober - 30. april

Hovedporten: 06.00 - 21.00
Sideportene alle dager: 06.00 - 18.00

Ulike innganger til Akershus festning:

  • Sortieporten ved Besøkssenteret (bygning 18)

  • Porten under Hjemmefrontmuseet( bygning 21)

  • Porten i Kongens gate ved Festningsbrua

  • Porten i Skippergaten ved Gyldenløves bastion

  • Porten på Prinsessens plass

  • Porten ved Munks tårn*

  • Ytre tenalje