Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur
Akershus festning
0015, OSLO

E-mail: post@sakk.no
Tlf.: 23 09 75 29