Foto: Knut Bry

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur (SAKK) samarbeider med de øvrige virksomhetene på Akershus festning for å utvikle festningen til å bli det mest interessante og viktigste kulturområde i Norge på linje med Forsvarets øvrige festningsverk.

vår visjon

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur (SAKK) er en sivil stiftelse etablert i 1989 av daværende forsvarsminister Johan Jørgen Horst. Vår visjon er å legge til rette for genuine opplevelser for alle, på et av de mest attraktive historiske områdene i Norge.

Vi jobber for å styrke Akershus festnings posisjon som impulsgiver og samlende midtpunkt for fremragende kunst og kulturutfoldelse rettet mot allmennheten, knyttet til festningens historie og nasjonale kulturhistorie. Koordinering og samarbeid med andre kulturinstitusjoner står sentralt.