Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur (SAKK) er ansvarlig for drift av Karpedammen og er en sivil stiftelse etablert i 1989 av daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Stiftelsens visjon er å legge til rette for genuine opplevelser for alle, på et av de mest attraktive historiske områdene i Norge. SAKKs formål er å styrke kulturell virksomhet på Akershus festning og området rundt. Koordinering og samarbeid med andre kulturinstitusjoner står sentralt. Dette innebærer å styrke Akershus festnings posisjon som impulsgiver og samlende midtpunkt for fremragende kunst og kulturutfoldelse rettet mot allmennheten, knyttet til festningens historie og nasjonale kulturhistorie.
 

 

styret

Anna Lena Flatland — Daglig leder

Anne Christine Kropelien Styreleder
 

Ole Asbjørn Fause Kommandant
David Halvorsen  — Forsvarsbygg
Per Fewang — Forsvarsdepartementet
Knut M. Ore — Akershus slotts venner

 
 
 

HIStorie

I 1989 inviterte Forsvarsdepartementet (FD), ledet av Johan Jørgen Holst, Oslo Kommune, Norges bank, Akershus Slotts Venner og grunneier Katharina Mustad til å være medstiftere av SAKK. Styreleder oppnevnes av Forsvarsdepartementet.

karpedammenscene

Karpedammen nye scene sto ferdig i 2011 og ligger sentralt plassert i Oslo på Akerhus festning og har en kapasitet på inntil 3500 besøkende.

 

Presse

"Why didn't I come here sooner?" — Hamlet Daily

"Fairfield is a modern day foodie's utopia. " — Village Post

"An unforgettable time that inspired a new relationship with cooking and eating. " — City Gazette

"No better way to spend a weekend than with good food and good friends. " — Hicks Globe